Serwis

Godziny otwarcia serwisu:

Poniedziałek - piątek 10-19

Sobota 9-14

Regulamin serwisu

1. Serwisujemy czyste rowery, w przypadku dostarczenia brudnego sprzętu, jego Właściciel może zostać obciążony opłatą za mycie sprzętu zgodnie z cennikiem.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania napraw, wykonujemy wstępną wycenę kosztów. Wstępny koszt naprawy może ulec zmianie w trakcie naprawy. Informujemy Klientów o zmianach kosztów naprawy. W przypadku braku   możliwości poinformowania o zmianach kosztów, termin realizacji zlecenia może ulec zmianie.

3. W szczególnych przypadkach (części zamawiane na potrzeby serwisu, usługi wykonywane przez podmioty zewnętrzne) wykonanie usługi może być uzależnione od wpłacenia zaliczki przez Klienta.

4. Jeżeli zlecona naprawa nie zostanie wykonana z powodu braku potrzebnych części Klient zostanie o tym poinformowany oraz wyznaczony zostanie dalszy termin odbioru.

5. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy roweru lub innego sprzętu, Klient uiszcza opłatę za wykonaną usługę i części użyte do chwili rezygnacji.

6. Odbiór powierzonego sprzętu jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie pokwitowania, które Klient otrzymuje z chwilą pozostawienia sprzętu w serwisie. W przypadku braku pokwitowania, Klient może zostać poproszony o podanie   swoich danych osobowych.

7. Serwis nie wypożycza narzędzi.

8. Serwis udziela gwarancji na wykonaną usługę, co oznacza zobowiązanie do wykonania nieodpłatnej korekty w przypadkach zawinionych przez nasz zespół. Rozpatrywanie reklamacji możliwe jest wyłącznie po okazaniu       wystawionego przez nasz serwis potwierdzenia wykonania usług (zlecenie naprawy z potwierdzeniem odbioru, paragon lub faktura).

9. Cennik usług jest integralną częścią regulaminu.

10. Klienci są zobowiązani do terminowego odbioru sprzętu. Po przekroczeniu 3 dni roboczych od daty poinformowania naliczana jest dodatkowa opłata za przechowywanie roweru lub innego sprzętu w wysokości 10 zł za dzień

11. Pracownik sklepu ma prawo do odmowy przyjęcia roweru na serwis.

12. Klient zobowiązany jest do pozostawienia roweru na serwis bez jakichkolwiek dodakowych akcesorii (licznik, oświetlenie, fotelik, sakwy, torby, koszyk, zapięcia, bidony).

W przypadku pozostawienia wyżej wymienionych akcesorii, sklep nie jest za nie odpowiedzialny.

Cennik

Przegląd gwarancyjny

80 zł

Przegląd podstawowy

Diagnostyka, regulacja hamulców i przerzutek.

Ewentualne czyszczenie i smarowanie napędu + 60 zł

90 zł

Przegląd kompleksowy

Pełna diagnostyka i regulacja (nie dotyczy amortyzatorów).

250 zł

Centrowanie koła

Od 30 zł

Złożenie roweru

170 zł

Regulacja przerzutek

20 zł

Regulacja hamulców

Od 20 zł

Czyszczenie i smarowanie napędu

50 zł

Przegląd podstawowy amotyzatora

Cena nie obejmuje zestawu serwisowego - uszczelki

100 zł

Mycie roweru przed serwisem

Od 40 zł

Wymiana osprzętu

Od 20 zł

Wymiana dętki

20 zł

Wymiana dętki w rowerze typu holenderskiego

Od 40 zł

Pakiet Bronze

Regulacja hamulców i przerzutek

Kasowanie luzów

Sprawdzenie połączeń śrubowych

Ew. smarowanie łańcucha

90 zł

Pakiet Silver

Regulacja hamulców i przerzutek.

Kasowanie luzów

Sprawdzanie centryczności kół

Smarowanie napędu

Sprawdzenie połączeń śrubowych

Wymiania części eksploatacyjnych (bez części)

150 zł

Pakiet Gold

Regulacja hamulców i przerzutek

Centrowanie kół

Kasowanie luzów

Czyszczenie i smarowanie napędu

Czyszczenie i smarowanie elementów łożyskowych

Wymiana części eksploatacyjnych (bez części).

250 zł